carles cerdà

Y1r Batxillerat

Curs 2014-2015

 actualitzat a 6-05-2015

 Exemple de comentari de text La F-1 amaga la realitat

Comentari de text L’ADEQUACIÓ

 

1.Present Ind

2.Pret Imperfet Ind

3.Passat Simple i Passat Perifràstic

4.Futur i Condicional simple

5.Present de Subjuntiu

6.Imperfet de Subjuntiu

7.Pretèrit Perfet Indicatiu

8.Pretèrit Plusquamperfet Indicatiu

9.Passat Anterior correcte

10.Futur Perfet d’Indicatiu

12.Pretèrit Perfet de Subjuntiu

13.Pretèrit Plusquamperfet de Subjuntiu

14.Imperatiu

15.El Gerundi

MATÈRIA DE LA 1a AVALUACIÓ

1.Llengües romàniques..Origen i història del català.

2.Dialectologia

3.Sociolingüística

4.Literatura medieval.De l’origen al segle XIII

5.Els registres

6.Ramon Llull

7.La prosa dels segles XIII i XIV Les Cròniques

L’oració simple (2014)

9.EL CD i el CI en l’oració simple.

MATÈRIA DE LA 2a AVALUACIÓ

U9.La lírica del XIV i el teatre medieval
U10.Jaume Roig
U11.Ausiàs March
U12.Joan Roís de Corella
U13.Curial e Güelfa i Tirant lo Blanc
Quadres de complements i pronoms en l’oració simple
L’apòstrof i el guionet en les combinacions binàries
L’accentuació gràfica
La esse sorda i sonora
U14: La Decadència
U15: Els gèneres populars
U16: Romanticisme i Renaixença
U17: El Modernisme

MATÈRIA DE LA 3a AVALUACIÓ

1.Ortografia: X,TX,IG. J,G,TJ,TG.
2.Els verbs.

L’oració composta. La coordinació i la subordinació. Subordinades substantives,

adjectives i adverbials.

El comentari textual

Apunts de classe:
El concepte de text
Les propietats textuals:
adequació,coherencia i cohesió
Els àmbits d’ús
El tema i el títol del text
Les parts del text.afegir TB exemple de comentari de text La F-1 amaga la realitat
El resum del text.
Les funcions del llenguatge.
Les modalitats oracionals.
El dialecte. Els registres
Coneixement implícit.
La cohesió textualRepetició i el.lipsi.La substitució.Els connectors.
Els textos segons la intenció comunicativa:narratiu, descriptiu,

expositiu o explicatiu, argumentatiu
Tipus de textos explicatius.
La tesi en els textos argumentatius.Tipus d’argument.
La dixi: la modalització i la impersonalització.

 

 

qüestionari de JOC BRUT

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanot MARTORELL,Tirant lo Blanc

Vicens Vives (Cucanya-Aitana 1).- Alaquàs  2010.-211 pàgs.

 

Una altra versió de la “Balada de la garsa e de l’esmerla” distinta de la que tots coneixem, cantada per Raimon. Aquesta és la versió de Josep Tero.

VÍDEOS D’AUSIÀS MARCH

VÍDEOS DE MARTORELL I TIRANT LO BLANC

EDICIÓ DIGITAL DE “TIRANT LO BLANC”

IMPORTANT:

Per ajudar-te a l’hora de redactar, mira MENTRE ESCRIUS, a la pàgina VALENCIÀ SENSE (MASSA)ESFORÇ. Tens un recordatori dels errors freqüents que feu a l’hora d’escriure. Hi ha la llista numerada, el full(en blanc) per redactar, i un petit resum de normativa.

Si alguna paraula de la llengua medieval, i antiga en general, se’t resisteix, busca-la al  DICCIONARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR. Potser et serà útil.

GÈNERES, MÈTRICA I FIGURES LITERÀRIES

ELOGI DE CERVANTES AL TIRANT LO BLANC

Borraina

“-Válame Dios! -dijo el cura, dando una gran voz-, ¡Que aquí esté Tirante el Blanco! Dádmele acá, compadre; que hago cuenta que he hallado en él un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Aquí está don Quirieleisón de Montalbán, valeroso caballero, y su hermano Tomás de Montalbán, y el caballero Fonseca, con la batalla que el valiente Tirante hizo en el alano,  y las agudezas de la doncella Placerdemivida, con los amores y embustes de la Viuda Reposada, y la señora Emperatriz, enamorada de Hipólito, su escudero. Dígoos verdad, señor compadre, que, por su estilo, es éste el mejor libro del mundo: aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros de este género carecen.”

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha

Per casualitat, que és com es troben normalment les coses a la Xarxa, he trobat unes  “presentacions” sobre literatura medieval molt entenedores. Posa-te-les a pàgina completa o imprimeix-te-les. Et resultaran útils.Les han pujades diversos professors.N’hi ha de bones i de més fluixes o esquemàtiques. Espere que et puguen ser útils.

Les dues presentacions que tens tot seguit: “el naixement de la llengua” i “Ramon Llull”

Em reserve preguntar coses que, tot i que no hi són, en aquesta llista, he explicat mentre comentàvem texts.

L’ORIGEN D’UNA LLENGUA: Les Homilies d’Organyà

Et convidem a fer un petit viatge ! Hauríem d’anar una mica enrere ! I pot ser que et costi una mica. Ànims! Som-hi ! -Per què ens hauria de costar?Vivim en el segle XXI.Hem arribat a la Lluna.Som capaços de viatjar per l’espai.Ens pot costar entendre un món tant diferent del nostre. -Som-hi, ara ja hi estem posats .Segurament no ens podem imaginar anar vestit d’aquesta manera.O d’aquesta!¿Et pots imaginar que l’única forma d’escriure era la manual. Pergamí, tinta, càlem? Càlem?La impremta i l’ordinador eren impensables. Hagués estat cosa de bruixes o dimonis !Recorda que la llengua culta, a mitja Europa, era el llatí.La cultura, l’art, i la ciència eren, majoritàriament, en mans de l’Església.Ens vas dir que la gent parlava en llatí o en una cosa semblant al llatí, perquè la llengua s’anava transformant a poc a poc, oi? -Doncs, sí ! Així va ser.El llatí s’anava transformant en les diverses llengües que, avui, anomenem romàniques: el català, el provençal, el castellà, el francès, l’italià, el romanès, el portuguès…Un dels primers documents que ens han arribat d’aquesta època, segles XII-XIII, són les Homilies d’Organyà . -Homi… què? -Homilies, sermons.Recorda: pergamí, tinta, càlem. Un dels vuit fulls de les Homilies d’Organyà.Un dels vuit fulls de les Homilies d’Organyà: Dominica in LX-a. In illo tempore, cum turba plurima convenirent et de civitatibus properarent ad Iesum, dixit per similitudincm: Exit qui seminat seminare semen suum. Seinor, nostre Seinor dix aquesta paraula per semblant, et el esposa per si el ex. Aquel qui ix seminar la sua sement, e dementre que semenava, la sua sement cadeg prob de la via e fo calzigad, e’ls ocels del ciel mengaren aquela sement: Aqtiesi seminador dix nostre Seinor que son los maestres de sent’eglesia, (la sement e) la predicacio de Iesu Crist. Los auzels del cel qui mengaren aquela son los diables qui tolen la paraula de Deu de coratge d’om per mal e peccatz e per males obres. Et aliut cecidit super petram el natum aruit, quia non habebat hurnorem. Aquela sement qui cadeg sobre la pedra fo seca per zo car no i avia humor, demostra la paraula de Deu qui cad el cor del om e ven diable e la tol del cor per zo qur no a humor de caritad en si. ..; El catala del segle XII-XIII (1204?)molt fortz, sí qe·ls fils d’Isrel anc no les pogren pendre per forza. Aicestas .II.as ciutatz apela om per so·nom la una Tirus e l’altra Sidon. Aqesta qe om apela Tirus s[i]g[nifica] las tribulacions d’aqest segle; e l’altra, qe o[m] a[pela] Sidon, significa lo poble qi ans de l’aveniment de J[hesu] Christ menava Diable a mort.Mas la ueng una femna qui era enaqela terres d’oltra mar. Per qé él s’aproximava a la passió qe devie rede[bre] en Jherusalem -tot per zo qe·ls falses judeus no l’anasen cercar en altra terra- ja veng él en les ciutatz qi són en riba de mar, qi són Fragment d’una traducció catalana del Liber iudiciorum o Forum iudicum de mitjan segle XII. Full únic conservat a l’Arxiu Capitular d’Urgell. Fragment d’una traducció catalana del Liber iudiciorum o Forum iudicum de finals del segle XII. Biblioteca de l’Abadia de Montserrat .Acabem de veure una de les primeres «fotografies» del naixement del català escrit. -Són com uns apunts de classe fets en aquella època. -Ben bé, no ! Són els llibres de l’època. Apunts, apunts? Els que ara veuràs.Ara veuràs el naixement del romanç espanyol i del basc! Glosas Emilianenses . Les notes afegides al marge d’aquest llibre (escrit en llatí entre els segles X i XI) són considerades un dels primers textos escrits en castellà: cent paraules en dialecte romanç espanyol i dues en basc. (Madrid. Real Academia de la Historia) . Cono aiutorio de nuestro dueno dueno Christo, dueno salbatore, qual dueno get ena honore et qual duenno tienet ela mandatione cono patre cono spiritu sancto enos sieculos delo siecu los. Facanos Deus Omnipotes tal serbitio fere ke denante ela sua face gaudioso segamus. Amen.Cono aiutorio de nuestro dueno dueno Christo, dueno salbatore, qual dueno get ena honore et qual duenno tienet ela mandatione cono patre cono spiritu sancto enos sieculos delo sieculos. Facanos Deus Omnipotes tal serbitio fere ke denante ela sua face gaudioso segamus. Amen Con la ayuda de nuestro Señor Don Cristo Don Salvador, Señor que está en el honor y Señor que tiene el mandato con el Padre con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Háganos Dios omnipotente hacer tal servicio que delante de su faz gozosos seamos.Amén. En èuscar, “(…)Si ueroquad Deus non patiatur [non queti] et mala opera exercimus[nos sificierimus] et plus pro carnis luxuria quam pro salute anime laboramus, timeo ne quando boni christiani cum angelis acceperint uitam eternan nos, quam absit, precipitemur guec ajuteuzdugu [non nos kaigamus] ingeena(…)”  “Nosaltres no tenim ajuda”.Aquestes són les primeres imatges del nadó. Les primeres representacions gràfiques d’unes llengües que començaven a néixer. Ara fa mil anys…A l’Església tot es feia en llatí, però hi ha una necessitat d’arribar a la gent amb la llengua del poble. A partir del moment que el llatí va resultar inintel·ligible va ser necessari parlar i escriure en la llengua del poble: el català.A partir del moment que el llatí va resultar inintel·ligible, també va ser necessari en la llengua habitual del poble en els testaments i documents de compra-venda… -És clar, la gent volia que no l’enredessin, he, he Tot això, a casa nostra, passava als dos costats dels Pirineus.Continental Llatí Occidental Català Gallec Astur (bable) Portuguès Castellà Provençal Occità Gascó Francès Való Oriental Romanès Sard Italià Dàlmata Rètic Friulà Dolomita Romanx Engadinès Les llengües romàniques.

Per si vols ampliar:  LES HOMILIES D’ORGANYÀ .CAL QUE SÀPIGUES:

Les Homilies d’Organyà són 8 fulls de pergamí (de 175 x 120/125 mm. aprox.) que conté, sense cap títol i de forma fragmentària, el text de sis sermons corresponents al període quaresmal. Descobert l’any 1905 per Jaume Miret i Sans a la rectoria de l’església de Santa Maria d’Organyà. Des de l’any 1913, és a la Biblioteca de Catalunya. La lletra del manuscrit és d’una sola mà, probablement d’algun copista d’Organyà no identificat, amb trets d’escriptura molt personals. (1200 i 1218). Tècnicament, el tipus de lletra amb què estan escrites les Homilies s’anomena «escriptura postcarolíngia».Amb les Homilies d’Organyà la llengua catalana s’estrenava en la seva modalitat literària.   Les Homilies d’Organyà formen part d’un món, que tenia una importància considerable en la vida medieval: el fet religiós. A l’Església tot es feia en llatí, però hi ha una necessitat d’arribar a la gent amb la llengua del poble. A partir del moment que el llatí va resultar inintel·ligible va ser necessari parlar i escriure en la llengua del poble: el català.  Fa uns mil anys, a la nostra terra, vàrem començar a tenir una forma pròpia de parlar, d’expressar sentiments, de relacionar-nos…   Ara, com tantes coses, depèn de tu ! Depèn de nosaltres !


Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

%d bloggers like this: