carles cerdà

Archive for 29/11/2013|Daily archive page

INDEPENDÈNCIA…LITERÀRIA

In HISTÒRIA on Novembre 29, 2013 at 8:34 pm
  1. Joaquim Rubió i Ors.

INDEPENDENCIA…LITERARIA

Cataluña puede aspirar aún a la independencia, no a la política, pues pesa muy poco en comparación  a  las otras naciones, que pueden poner en un plato de la balanza, además del peso de su historia, ejércitos de miles y miles de hombres y escuadras de cien navíos. Pero si a la independencia literaria, a la cual no se debe aplicar la política del equilibrio. Catalunya fue, durante dos siglos, modelo literario de los demás pueblos. ¿Por qué no puede dejar de jugar el humillante papel de discípula e imitadora   de la literatura castellana y crear una literatura propia?

rubio i ors

Joaquim Rubió i Ors, “Lo gayter del Llobregat”

Catalunya pot aspirar encara a la independència, no a la política, puix pesa molt poc en comparació amb les demés nacions, les quals poden posar en lo plat de la balança, a més del volum de sa història, exèrcits de molts mils d’homes i esquadres de cent navios; però sí a la literària, fins a la qual no s’entén ni se pot estendre la política de l’equilibri. Catalunya fou per espai de dos segles la mestressa en lletres dels demés pobles; per què, doncs, no pot deixar de fer lo humiliant paper de deixeble imitadora, creant-se una literatura pròpia i a part de la castellana?”

 

Anuncis