carles cerdà

Posts Tagged ‘Victimisme’

LA FRANCE? C’EST MOI!

In NACIONALISMES, NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA on Juny 22, 2011 at 2:11 pm

(AVUI, 19-06-2008)

ATAC DE GAVATXISME

És ben sabut que la Revolució Francesa identificà el francés -la llengua francesa, vull dir- amb la modernitat i el lliberalisme, i les altres llengües parlades a l ‘Hexàgon -entre elles, el català, la nostra-amb els temps obscurs de l’Antic Règim. Des d’aleshores, el recel i el menyspreu contra els “patois” -entre els quals la nostra llengua catalana- no ha parat de fomentar-se en nom de la “grandeur”. De tal manera, que una institució creada en plena monarquia absoluta, l’Acadèmia Francesa, creu -en 2008- que reconéixer la riquesa que suposen per al país les “llengües regionals” -català, basc, occità i bretó-, tal com diu l’article 1 de la reforma de la Constitució de la República actualment en marxa “atempta contra la identitat nacional”. I exigeix la retirada immediata de l’esmena que incorpora la menció d’aquestes llengües en el text constitucional. “Des de fa més de cinc segles,[el temps de vida de l’Académie,si no m’enganye] la llengua francesa ha forjat França.. En justa correspondència, la nostra Constitució ha reconegut, al seu article 2, aquesta evidència: «La llengua de la República és el francès»”. Serà “evidència”, però a mi, “espanyol”(tot i que catalanoparlant) em sembla una gavatxada. L’Académie diu que això de com són de boniques i regionals les llengües altres que el francés “es pot expressar i s’ha d’expressar a qualsevol lloc, però no a la Constitució”. Com aquell capellà que, en interrogar la pastoreta de Lorda (Lourdes) que havia tingut la sort de veure la Mare de Déu, li preguntà: ¿en quina llengua et parlà la Verge, en francés o en llatí? Ella contestà que en el seu occità natiu i el bon prevere, ben panxacontent, li etzibà: “T’equivoques: dalt del cel no es parla en dialecte.” Doncs això: en la Constitució, només el francés. Poca broma. Regavatxos. Pobres dels/de les rossellonesos/es que vulguen viure en la llengua d’aquest bloc. Ce n’est pas possible!

Per sort, a hores d’ara una declaració de la Real Academia Espanyola,creada pel borbó Felip V a imitació de l’Académie de marres, seria impensable. No? O sí? De moment sembla que només algun acadèmic -dels d’Espanya dic- ja ha insinuat que a certs llocs del mapa “patrio” “se persigue el español”.Si és que ho volen tot.

ATACS AL CATALÀ

In NACIONALISMES, POLÍTICA on Juny 22, 2011 at 2:07 pm

Francesc FERRER I GIRONÉS,La persecució política de la llengua catalana. Edicions 62.  (Cultura Catalana Contemporània,XVII).
Barcelona.1985. 309 pàgs. Un magnífic recull dels atacs a la nostra llengua al llarg de la història.I no para de reeditar-se.

Ah! L’última vegada que es va prohibir l’ús de la llengua “en los recreos” dels col.legis fou en març de 1982. I l’ordre anava dirigida a la directora i claustre de professors de l’Agrupación Escolar Mixta “Primo de Ribera”(sic!) de Barx (València).

bailesmodernosefranquismo.jpg

ELS GUÀRDIES CÍVICS

Primers anys del franquisme. Els governs militars organitzen patrulles de 4 “guàrdies cívics”, que no aniran junts, sinó “escalonados”: “El primero,al oir en la calle,terrazas de cafés, etc, conversaciones en idioma o dialecto diferente al castellano, llamará cortesmente la atención a los infractores y continuará su camino si fuera atendido(…) Un segundo señor guardia o Cívico, sin boina reglamentaria, (…) observará con disimulo si la primera advertencia ha sido desatendida (…),haciendo una señal o seña discreta a los últimos señores Guardias Cívicos(…);éstos, previa ostentación de las placas correspondientes,(…)tomarán nota de los documentos de identidad (de los infractores),cuya nota circunstanciada pasará a esta Jefatura.(…) En caso de proferirse palabras de menosprecio o desacato, procederán a la detención de los infractores por los medios que fuera precisos, llegando al uso de la fuerza si (…)lo hiciere necesario el número o resistencia de los culpables…”

Guàrdia cívic en plena acció.

guardia-civico.jpg

uf!

Revista “NATIONALIA”núm.V(Publicacions de l’Abadia de Montserrat)1980.

la-lletra2.jpg

El “premiat”

MÉS PEDAGOGIA FRANQUISTA

La cara més sinistra de la dictadura de Franco. Senzillament, perquè afectava l’educació dels més menuts, avis o pares dels nostres alumnes. I fixeu-vos com premiava la delació! Amb lleugeres variacions(una pedreta, una moneda o com ací “una sortija de metal”) sembrà el terror entre la xicalla (mainada, canalla, al.lotam, o com vulguem) catalanoparlant.Sí senyor, “la letra con sangre entra”.

“Cada maestro o maestra tendrá una sortija de metal, que el lunes entregará a uno de sus discípulos, advirtiendo a los demás que dentro del umbral de la escuela ninguno hable palabra que no sea en castellano, so pena de que oyéndola aquel que tiene la sortija, se la entregará en el momento y el culpable no podrá negarse a recibirla; pero con el bien entendido de que en oyendo este en el mismo local que otro condiscípulo incurre en la misma falta, tendrá acción a pasarle el anillo, y este a otro en caso igual, y así sucesivamente durante la semana hasta la tarde del sábado, en que a la hora señalada, aquel en cuyo poder se encuentre el anillo sufra la pena, que en los primeros ensayos será muy leve; pero que irá aumentando así como se irá ampliando el local de la prohibición, a proporción de la mayor facilidad que los alumnos vayan adquiriendo de expresarse en castellano, y para conseguirlo más pronto convendrá también señalar a los más adelantados algún privilegio, tal como el de no recibir la sortija los lunes, o ser juez en los pleitos que naturalmente se suscitarán sobre la identidad o dialecto de la palabra en disputa.”

MULTES

forn-de-pa-i-bolleria.jpg

“A D.Valerio Llusá Guasch,vecino de Valls, 500 pesetas por usar en sus relaciones comerciales facturas impresas en idioma no español. A D.Salvador Figuerola Blasi, vecino de Valls, 500 pesetas por tener el rótulo del establecimiento de su propiedad escrito en catalán. A D.Francisco Madriñá, vecino de Valls, 500 pesetas por tener escrito en catalán el rótulo de la industria de su propiedad. A D.José María Catalá Oliva, vecino de Valls, 100 pesetas por tener escrito en catalán un rótulo de propaganda de su profesión.A Dª Rosa Domingo, vecina de Valls, 100 pesetas por tener en catalán el rótulo de la industria de su propiedad. Al alcalde de Valls, 50 pesetas por no haber ejercido la debida vigilancia para la retirada de los rótulos escritos en catalán(…) Saludo a Franco. ¡Arriba España! Tarragona,3 de junio de 1939. ”

Del “Diario Español” de Tarragona, 6 de juny de 1939.